Class News

Art Class Schedule

  Monday Tuesday Wednesday
9:00 - 9:45 4th Grade   5th Grade
9:45 - 10:30 Advanced Art Elective  8th Grade  Advanced Art Elective
10:45 - 11:30   2nd Grade Kindergarten
11:30 - 12:15 6th Grade    
12:45 - 1:30   TK 1st Grade
1:30 - 2:15 7th Grade    
2:15 - 2:55   3rd Grade